PRACOWNICY

mgr Kornelia Makulik - dyrektor
Sabina Wacławczyk - referent ds. obsługa sekretariatu

mgr Beata Polańska - nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Bernadeta Michalik - nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Wiesława Apolinarska - nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda
mgr Katarzyna Warzecha - nauczyciel wychowania przedszkolnego, logopeda
mgr Marta Winnik - nauczyciel języka angielskiego
mgr Żaneta Klimek - nauczyciel religii
mgr Agnieszka Błyszcz - nauczyciel wychowania przedszkolnego i języka niemieckiego
mgr Anna Gancarz - psycholog
mgr Bernadeta Długosz - pedagog

Anna Wieczorek - pomoc nauczyciela
Barbara Niedworok - pomoc nauczyciela

Obsługa:
Helena Goczoł - intendent
Sylwia Glinka - kucharka
Beata Duc-Fiołka - pomoc kuchenna/sprzątaczka
Bożena Siudeja - woźna oddziałowa

Przedszkolowo.pl logo